Opendeurdag 06-09-2019 Scheutbos

 
InvitSite.jpg

Mevrouw Laurence Fetu, algemeen directeur SILVA medical

Mevrouw Jessica Vandenbroucke, directrice van het woonzorgcentrum

hebben het genoegen u uit te nodigen voor de opendeurdag van het woonzorgcentrum, ziekenhuis en polikliniek Scheutbos

op vrijdag 6 september vanaf 10.30 uur te Gelukkige Grijsheidstraat 1, 1080 Brussel.

Voor deze gelegenheid, zullen er overdag verschillende rondleidingen plaatsvinden.


 

De Gazet#68

 
gazette#68NL#2.jpg

Activiteitenverslag 2018... terug te vinden op onze website

Op 6 mei 2019 hebben de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw Silva medical de jaarrekeningen voor 2018 goedgekeurd. Opleidings- en investeringsbudgetten werden gevalideerd, een teken en garantie van onze vooruitgang.


 

De Gazet#67

 
gazette#67NL#3-1.jpg

Mysterieuze kamer 2e editie

In het kader van het beleid en de veiligheid van de patiënten heeft SI LVA medical gedurende 3 dagen een tweede editie van de “Mysterieuze kamer” gelanceerd voor al het personeel dat in contact staat met patiënten van Bois de la Pierre. Deze activiteit maakt deel uit van de opleidingsworkshops die Bois de la Pierre elk jaar organiseert voor zijn verplegend personeel.


 

De Gazet#66

 
gazette#66NL#2-1.jpg

De geïnformatiseerde bestelling van de maaltijden ...

Sinds 2017 hebben de teams van de keuken, de diëtisten, de dienst informatica en de zorgteams, bijgestaan door de directie, verschillende bedrijven ontmoet die software ontwikkelen voor het bestellen van maaltijden. Vier leveranciers hebben hun product voorgesteld en er werden samen met andere ziekenhuizen vergaderingen gepland om deze software uit te testen.


 

De Gazet#65

 
65nl.jpg

Het uitoefenen van een fysieke activiteit is van vitaal belang, en dit gedurende het hele leven.

Ouderen, om hun lichamelijke capaciteiten te behouden, mogen sport niet opgeven. In het woonzorgcentrum organiseert het multidisciplinaire team sportactiviteiten die zijn aangepast aan de behoeften van de bewoners, in of buiten het woonzorgcentrum, het hele jaar door.
Voor minder mobiele bewoners worden buiten- of binnenactiviteiten georganiseerd door het woonzorgcentrum.
Het indoor badminton of turnen bijvoorbeeld, zijn sporten die erg op prijs gesteld worden. Dit zijn momenten waar plezier kan gemaakt worden en nieuwe banden worden gecreëerd met medebewoners en personeel.


 

De Gazet#64

 
gazette#64#2NL-1.jpg

Het « roos boekje »

Met vreugde melden wij u dat 3 maand geleden, CELCOM geboren is, de charmante afkorting van onze “cel voor interne communicatie”. Deze nieuwkomer onder de verschillende werkgroepen, bestaande uit een tiental leden, stelt het goed en heeft het genoegen om elke 2 maand samen te komen om de overdracht van informatie over alle sites van onze groep te organiseren, op te starten en te optimaliseren. Zoals ook de ooievaars doen, brengen ook wij goed nieuws maar zullen erop toezien dat onze interne communicatie nuttiger, efficiënter en meer afgestemd is op onze strategie.

De bedoeling is om alles wat SILVA medical verwezenlijkt als onverschrokken pionier in de sector, werkgever van enthousiaste medewerkers, met een belangrijke rol voor vooruitgang en vertolker van gezamenlijke en menselijke projecten, naar iedereen toe te verwoorden op een eenvoudige maar fundamentele manier.


 

De Gazet#63

 
gazette#63NL#3BAT-1.jpg

De tevredenheidsenquête : eerste semester 2018 

Voorstelling van de resultaten

Beste medewerkers,
SILVA medical heeft één gemeenschappelijk formulier ontwikkeld voor de enquêtes bestemd voor de patiënten en de bewoners. Elke instelling heeft zijn profiel behouden alsook zijn specifieke verwachtingen met betrekking tot de enquête. Het invullen van deze enquêtes op een gemeenschappelijke server heeft ervoor gezorgd dat we een meer dynamische perceptie van de tevredenheid van onze patiënten bekomen en dat zal ons toelaten om sneller te reageren indien noodzakelijk. Het is inderdaad zo dat we zorgen en diensten van optimale kwaliteit aan onze patiënten en bewoners willen aanbieden. Hierbij stellen wij u de resultaten voor van de enquêtes die de eerste 6 maanden van 2018 in de 3 sites georganiseerd werden. We spreken af in januari voor een volledige analyse van de verschillende sites van SILVA medical. Wij danken iedereen die dagelijks meehelpt om onze dienstverlening te verbeteren en wensen u veel leesplezier !


 

De Gazet#62

 
gazette#62NL#1-1.jpg

Het project « Humanitude » start in november in het Woonzorgcentrum Scheutbos ! 

Hoe kunnen we de term “Humanitude” omschrijven ? 

“Humanitude” is een filosofie in de woonzorgcentra. Zij is afgestemd op de connectie, de ondersteuning en begeleiding van bejaarden. Iedereen wordt er beschouwd als een autonoom individu die zijn of haar eigen keuzes kan maken en weet wat het beste is voor hem of haar. 

Het begrip “humanitude” is in 1980 in de Verenigde Staten in het leven geroepen door Freddy Klopfenstein. 

In 1989 heeft een franse geriater, Lucien Mias, voor de eerste maal de term “humanitude” in de zorg geïntroduceerd. En het is in 1995 dat Rosette Marescotti en Yves Gineste besloten om een nieuwe filosofie over de zorg te schrijven : “filosofie van de humanitude”. 

Een bewoner weigert verzorgd te worden, praat niet, weigert te eten en is zelfs agressief tegenover de zorgverleners, dit alles maakt het soms moeilijk om bewoners met cognitieve stoornissen te verzorgen.  


 

De Gazet#61

 
gazette#61#2NL-1.jpg

Bent u in 2018 in dienst gekomen ?

> Droomt u ervan meer te weten te komen over onze visie, onze strategie, onze werkzaamheden ? 

> Wenst u zich te verdiepen in al onze procedures ? 

> Heeft u zin om te praten met de directie en uw nieuwe collega’s van andere teams en andere sites te ontmoeten ?

Dan hebben wij het genoegen u te herinneren aan onze uitnodiging voor een lunch op vrijdag 12 oktober om 12u in de zaal PL van de Clinique de la Forêt de Soignes.

Op het menu : diverse strategische en praktische informatie, een heerlijke lunch, een aangenaam en ontspannen gespreksmoment en samen gezellig iets drinken. 

Graag uw deelname bevestigen per mail aan Brigitte Horion : brigitte.horion@silva-medical.be, waarvoor dank !


 


 

De Gazet#59

 
gazette#59#NLbat.jpg

Het belangrijkste is deel te nemen !

De Directie wil het team van SILVA medical, dat op zondag 27 mei deelgenomen heeft aan de 20 km van Brussel, oprecht bedanken. 

Het was een toegewijd én talrijk team… 

De twee organisatoren, Sophie Chailly en Thérèse Clérin hebben deze aktviteit eens te meer tot een goed einde gebracht. 

 


 

De Gazet#56

 
gazette#56NLBAT.jpg

Le Scheutbos, pilootproject in het kader van rationeel energiegebruik. 

Na het succes van het project in 2016 heeft de Brusselse Confederatie voor Social-Profit Ondernemingen (BCSPO) een oproep tot kandidatuurstelling gelanceerd voor de ziekenhuizen en rusthuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit project, ondersteund door Leefmilieu Brussel, heeft als doel gratis begeleiding te bieden bij het rationeel energiegebruik, dat gericht is op een kwantitatief verlaagd energiegebruik (verwarming, elektriciteit, water) en op kwalitatief gebied bedoeld is om een beheersbeleid voor duurzaam energieverbruik te ontwikkelen. Het Geriatrisch Centrum Scheutbos maakt deel uit van de 8 geselecteerde instellingen. 


 

De Gazet#49

 

Teambuilding voor alle kaderleden en hoofdverpleegkundigen en adjuncthoofdverpleeg kundigen van Silva medical

Op 16 december 2016 werd een Teambuildingdag « Reis door Silvanië » georganiseerd voor alle kaderleden, hoofdverpleegkundigen en adjuncthoofdverpleegkundigen van Silva medical.


 

De Gazet#47

 

Een Geriatrisch Dagziekenhuis op onze site Scheutbos

De opening op 4 augustus jl. van een geriatrisch dagziekenhuis in Scheutbos wekt sedert enkele maanden de belangstelling… en doet bij sommigen van ons enkele vragen rijzen.