SILVA medical JAARVERSLAG 2015

 

Sinds de oprichting van de vereniging SILVA medical in 2014 proberen wij de communicatie over de activiteiten in elk van de vestigingen te verbeteren. 

Met veel plezier stellen wij u dan ook voor het eerst dit samenvattende activiteitenverslag voor, dat weliswaar niet alles behandelt, maar toch vrij volledig is. 

Zoals u zult merken, is het project van de fusie erg uitgebreid en zal het in de komende jaren nog veel energie vergen. 

Er zijn ook heel wat nieuwe projecten. 

Dankzij de professionaliteit en het enthousiasme van al mijn medewerkers van SILVA medical, de medewerkers van het Dienstencentrum van de ‘Association Nationale Belge Contre la Tuberculose’ en dankzij de steun van de Raad van Bestuur kunnen wij ons zorgaanbod voortdurend verbeteren.