De Gazet#62

 
gazette#62NL#1-1.jpg

Het project « Humanitude » start in november in het Woonzorgcentrum Scheutbos ! 

Hoe kunnen we de term “Humanitude” omschrijven ? 

“Humanitude” is een filosofie in de woonzorgcentra. Zij is afgestemd op de connectie, de ondersteuning en begeleiding van bejaarden. Iedereen wordt er beschouwd als een autonoom individu die zijn of haar eigen keuzes kan maken en weet wat het beste is voor hem of haar. 

Het begrip “humanitude” is in 1980 in de Verenigde Staten in het leven geroepen door Freddy Klopfenstein. 

In 1989 heeft een franse geriater, Lucien Mias, voor de eerste maal de term “humanitude” in de zorg geïntroduceerd. En het is in 1995 dat Rosette Marescotti en Yves Gineste besloten om een nieuwe filosofie over de zorg te schrijven : “filosofie van de humanitude”. 

Een bewoner weigert verzorgd te worden, praat niet, weigert te eten en is zelfs agressief tegenover de zorgverleners, dit alles maakt het soms moeilijk om bewoners met cognitieve stoornissen te verzorgen.