De Gazet#63

 
gazette#63NL#3BAT-1.jpg

De tevredenheidsenquête : eerste semester 2018 

Voorstelling van de resultaten

Beste medewerkers,
SILVA medical heeft één gemeenschappelijk formulier ontwikkeld voor de enquêtes bestemd voor de patiënten en de bewoners. Elke instelling heeft zijn profiel behouden alsook zijn specifieke verwachtingen met betrekking tot de enquête. Het invullen van deze enquêtes op een gemeenschappelijke server heeft ervoor gezorgd dat we een meer dynamische perceptie van de tevredenheid van onze patiënten bekomen en dat zal ons toelaten om sneller te reageren indien noodzakelijk. Het is inderdaad zo dat we zorgen en diensten van optimale kwaliteit aan onze patiënten en bewoners willen aanbieden. Hierbij stellen wij u de resultaten voor van de enquêtes die de eerste 6 maanden van 2018 in de 3 sites georganiseerd werden. We spreken af in januari voor een volledige analyse van de verschillende sites van SILVA medical. Wij danken iedereen die dagelijks meehelpt om onze dienstverlening te verbeteren en wensen u veel leesplezier !