De Gazet#68

 
gazette#68NL#2.jpg

Activiteitenverslag 2018... terug te vinden op onze website

Op 6 mei 2019 hebben de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw Silva medical de jaarrekeningen voor 2018 goedgekeurd. Opleidings- en investeringsbudgetten werden gevalideerd, een teken en garantie van onze vooruitgang.