De Gazet#49

 

Teambuilding voor alle kaderleden en hoofdverpleegkundigen en adjuncthoofdverpleeg kundigen van Silva medical

Op 16 december 2016 werd een Teambuildingdag « Reis door Silvanië » georganiseerd voor alle kaderleden, hoofdverpleegkundigen en adjuncthoofdverpleegkundigen van Silva medical.